Kašírování

Kašírování je vrstvení různých druhů materiálu na sebe s cílem vytvoření materiálu se specifickými vlastnostmi.

Kašírování

Kašírování

Kašírování je proces spojování dvou nebo více materiálů pomocí lepidla. Tento proces se obvykle používá k posílení nebo ochraně materiálu nebo k vytvoření nového materiálu s kombinovanými vlastnostmi.
Kašírování se často používá v oblastech jako jsou reklamní předměty, výroba obalů, knihařství a grafický design.

Výroba:

  • Strojní do šíře 1600 mm
  • Ruční dle požadavků
  • Docílení požadované barevnosti a povrchu
  • Aplikace lepidel s nosičem
  • Dosažení požadované tloušťky
  • Efekt vícebarevných bočních hran
  • Zvýšení výraznosti tisku zakašírováním zadní průsvitné strany bílou PVC folií
  • Nanesení dočasné ochranné vrstvy pro expedici